#28, by saxus, 2013. 04. 15. 08:50
[16:30] <Erendis42> pff
[16:30] <Erendis42> es akkor a noi logikat csufoljak
03[16:31] * rena is now known as Rena
02[16:32] <saxus|ww> noi logika, amikor (...tl;dr...)
02[16:33] <saxus|ww> (tisztelet a kivetelnek, allitolag letezik :D)
[16:34] <Erendis42> elvesztettem a fonalad, ne haragudj